Podmínky ubytování

Vážení hosté, sepsali jsme vám ty nejdůležitější informace, se kterými byste před samotnou rezervací měli být seznámeni.

 • Check-in: od 15.00
  Check-out: do 10.00

 • Zvířata nejsou bez předchozí domluvy povolena.

 • Ve všech vnitřních prostorách platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu budeme vymáhat náklady na novou výmalbu či na nákup nového vybavení.

 • Platba a storno podmínky:

  Platba musí proběhnout kdykoli do 7 dní před příjezdem, v době 7 a méně dní před příjezdem je nevratná.

 • Parkování

  Parkování je možné kdekoli na velkém parkovišti přímo před domem.

 • V případě problému nás prosím kontaktujte:
  WhatsApp: +420 776 234 174
  e-mail: info@dachsteinapartments.com

  V případě akutního problému volejte či pište:
  +420 776 234 174 (čeština, angličtina)
  +420 606 789 771 (čeština, angličtina, němčina)

Ochrana osobních údajů

Vážení hosté, na tomto místě bychom Vám rádi sdělili, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Sedláček, majitel objektu Villa Franco (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Doručovací adresa: Pavel Sedláček, Kanice 188, 66401 Kanice
E-mail: info@dachsteinapartments.com
Telefon: +420 776 234 174

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Co jsou osobní údaje a jaké osobní údaje o Vás správce zpracovává?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které vás osobně identifikují, nebo na jejichž základě vás lze přímo či nepřímo identifikovat.

Správce zpracovává výhradně ty osobní údaje, které získal v souvislosti s vytvořením Vaší rezervace a které se od Vás správce dozvěděl při Vašem příjezdu a pobytu. Jedná se o identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, identifikační číslo dokladu) a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo příp. doručovací adresa), platební údaje (čísla kreditních/debetních karet, související fakturační údaje) a visuální snímky (data) pořízená kamerovým záznamem (jedná se o data pořízená pomocí kamerového systému umístěného při vstupu do budovy, na zdi směřující na parkoviště před domem, na které jste byli při vstupu upozorněni informační cedulí). Kamerový systém je instalován pro zajištění bezpečí a ochranu majetku. Data z kamer mohou být rovněž využita pro účely soudního sporu.

Jaký je důvod a účel zpracování?

Správce zpravidla osobní údaje shromažďuje kvůli zákonným požadavkům, za účelem plnění našich povinností (poskytování hotelových služeb pro Vás), pro ochranu Vás a Vašeho majetku (kamerové záznamy), případně pro ochranu našich oprávněných zájmů (například v případě soudního sporu).

Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány a jak jsou zabezpečeny?

Bereme zabezpečení vašich osobních údajů vážně, proto Vám zde uvádíme základní naše postupy, jak s těmito údaji zacházíme:

 • fyzické zabezpečení papírových formulářů v trezorech či uzamykatelných skříní společnosti,
 • pro správu IT využíváme software, který splňuje bezpečnost informací;
 • po našich partnerech v oblasti informační systému (software) např. rezervace vašeho ubytování, uchování informací o vašem ubytování či informací o vaši konzumaci v restauraci požadujeme, aby měli splněné všechny požadavky GDPR či ochrany vašich údajů;
 • v případě, že nám sdělíte číslo kreditní karty (např. pro rezervaci ubytování) tak toto číslo se v našem informačním systému uchovává jen po nezbytnou dobu a v případě bezproblémového průběhu dochází k automatického výmazu;
 • pravidelně kontrolujeme naše IT a sledujeme trendy v oblasti zabezpečení

Vaše osobní údaje uchováváme pouze na dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a po dobu 30dní od rezervace, která nepovede k uskutečnění smluvního vztahu). Po uplynutí této doby správce údaje vymaže.

Jsou moje osobní údaje předávány dalším subjektům?

Vaše osobní údaje dalším subjektům nepředáváme.

Jaká mám práva v souvislosti s ochranou osobních údajů a jak je mohu uplatnit?

V souvislosti s ochranou osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Kdy nabyly tyto zásady účinnosti a jak mohou být měněny?

Tyto zásady nabyly účinnosti dne 1.1. 2022. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, revidovaná verze s datem změny bude zveřejněna zde.